Дейности

Научноизследователският център по медицинска биофизика (НИЦМБ) се представлява от проф. д-р Игнат Игнатов.

НИЦМБ извършва изследвания в следните направления – структура на водата, зараждане на живота и живата материя, планинска вода и дълголетие, високочестотен цветен коронен (Кирлианов) разряд, нанотехнологии, астробиология, биологични ефекти в тежка вода, ентропия и време в живата материя, зрителен анализатор, биофизични полета, биотехнологии.

Научен съвет на НИЦМБ – проф. д-р Игнат Игнатов (директор), инж. Христос Дросинакис (почетен директор), доц. Олег Мосин, проф. Марин Маринов, д-р по медицина д-р Георги Тимински, д-р по медицина д-р Игор Аксенович, проф. Фриц-Алберт Поп, проф. Станислав Зенин, инж. Енрико Бауер, д-р Паскал Боезингер, инж. Чавдар Стоянов, инж. Аснат Масандилова, Лиезелоте Едер (редактор).

Vanga's Earth, Rupite, Bulgaria
Земята на Ванга, Рупите, България

Научен секретар на НИЦМБ - Мариан Пецев.

Златна Панега, Тетевен, България
Златна Панега, Тетевен, България
планински поток през пролетта
Д-р Игнатов засне в Швейцарските
Алпи планински поток през пролетта.
Цветът на водата показва колко
„чувствителна” е тя към външни
въздействия. Защо водата е уникална?
Защо планинската вода помага за дълголетие?

Д-р Игнат Игнатов:
Коя вода е оптимална за зараждане на живота? Водата е информационната среда за най-голямото чудо на природата. Защо планинската вода помага за дълголетие?

Д-р Игнат Игнатов:”Д-р Крейг Вентър направи нещо значимо в съвременната наука. За пръв път в света клетка живее с генома („биокомпютъра”) на друга клетка. Единствено Природата е създала живот до ниво клетка от вода, атоми и молекули от околната среда”.

цветовете на любовта
Какви са цветовете на любовта?

Какви са цветовете на любовта? Постижения на български учени по темата Кирлиан (биоелектричнo светене) са публикувани в един от най-големите руски научно-популярни сайтове. Резултатите са представени на празника за 90 г. българска фотография, юни 2010 г.

top

Кирлианово изображение на планинска вода, извор Клиндьово, Тетевен (д-р Игнатов©, 2011)
Кирлианово изображение на
планинска вода, извор Клиндьово,
Тетевен
(д-р Игнатов©, 2011)

През 2010 г. д-р Игнатов успява да заснеме Кирлианово светене на различни видове вода. Тези резултати, както и спектралният анализ ни приближават до истината в каква вода е зароден животът. През 2011 г. д-р Игнатов разглежда време и ентропия в живите организми като продължение на случилото се във водата при зараждане на живота. Тези разглеждания дават и друга светлина на теорията за самоорганизация на Нобеловия лауреат проф. Пригожин.

top


Вода за зараждане на живота, Кирлианов ефект, д-р Игнат Игнатов
Научноизследователски център по медицинска биофизика
д-р Игнат Игнатов©
с постиженията на: д-р Олег Мосин
д-р Дейвид Уард, проф. Тадаши Сугавара
Продуцент: Школа „Манди Протце Калберер”©
Зоко филм

Научноизследователски център по медицинска биофизика съвместно с Обшина Тетевен организира за пръв път в света „Дни на планинската вода”. Изследванията на вода се извършват с прибора на проф. Антон Антонов© за спектрален анализ на вода по метода му ДНЕС©.. Прилага се също методика за Цветен Кирлианов спектрален анализ© на д-р Игнатов©. Д-р Игнатов е член на Обществения съвет на Български Национален Воден Съвет. Българският учен предефинира „памет” на водата в „информативност” и показва, защо не могат да се правят фундаментални изводи за информационните свойства на водата от хомеопатични изследвания. Информационните свойства на горещата минерална вода с повече деутериеви молекули са в основата при образуване на първите живи структури (д-р Игнатов, д-р Мосин, 2010).

top

Научноизследователският център по медицинска биофизика има страница във ФЕЙСБУК. За регистрация: facebook

top